Chu Văn An Họp Mặt 2011

Tao không thích bạn bè nhiều, nhưng tao phải công nhận cuộc họp bạn CVA vừa rồi cho tao một cảm xúc thật hay . Tao không nhận ra được nhiều thằng, nhưng tao vẫn cảm thấy thân thiện như ngày nào . Mong chúng mày đứa nào cũng về nhà yên lành và tiếp tục cuộc sống hạnh phúc . Mở speaker để nghe giọng Dutule…

Videos
This entry was posted in Hội Họp and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>