Tao không thích bạn bè nhiều, nhưng tao phải công nhận cuộc họp bạn CVA vừa rồi cho tao một cảm xúc thật hay . Tao không nhận ra được nhiều thằng, nhưng tao vẫn cảm thấy thân thiện như ngày nào . Mong chúng mày đứa nào cũng về nhà yên lành và tiếp tục cuộc sống hạnh phúc . Mở speaker để nghe giọng Dutule…

Videos